Mittwoch, 23. Juli 2014

המסר של השבוע

תקווה חדשה לעתיד לא די בהפסקת אש שתשאיר על כנו מצב בלתי-נסבל - צריך להסיר את המצור על עזה ולפתוח לתושבי עזה פתח אל העולם החיצון ותקווה חדשה לעתיד. פורסם ב"הארץ", 18 ביולי, 2014

Keine Kommentare:

Kommentar posten