Sonntag, 8. Dezember 2013

Kemal Kara'ya Özgürlük! Kemal Kara ist frei!

Der vorübergehend in Kroation inhaftierte Menschenrechtsaktivist Kemal Kara hat sich mit einigen persönlichen Worten für die Unterstützung bedankt. Er schreibt unter anderem: „Sehr geehrte Genossinnen und Genossen, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mir geholfen haben wieder frei zu kommen. Ihre Bemühungen war für mich eine echte Hilfe und auch das Beste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Herzlichen vielen Dank!“ Kemal Kara ist ein anerkannter politischer Flüchtling in Deutschland und hat seinen dauerhaften Wohnsitz hier (Niederlassungserlaubnis). Aufgrund einer so genannten "Interpol Rednotice" wurde er während einem Urlaub in Kroatien im August verhaftet und über zweieinhalb Monate inhaftiert. Es drohte die Auslieferung an die Türkei. Mitte November erreichte die vielfältige und breite Solidarität und juristische Unterstützung seine Freilassung. Kemal Kara'nın Türkiye'ye iade edilmesini duruduralım, özgürlüğüne kavuşmasını sağlayalım: Kemal Kara, tatil için gittiği Hırvatistan'da, İnterpol'ün 'kırmızı bültenli arama ve tutuklama' geçrekçesine dayandırılarak, 31 Ağustos 2013 tarihinden beri Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklu bulunmakta ve Pula şehrindeki bir sınırdışı cezaevinde özgürlüğünden alıkonulmaktadır.Kemal Kara, oturum hakkına erişmiş bir politik mülteci olarak, 1999 yılından beri Almanya'da Köln şehrinde yaşamaktaydı.'İnterpol-IPCO' üzerinden Kemal Kara'ya isnat edilen suçlamalar, 'ağırlaştırılmış müebbetlik' ceza istemiyle 2007 yılında aleyhinde açılmış ve halen sürmekte olan bir davayla alakalıdır.Kendisine yönelik muhtelif suçlamalar yine bu dava kapsamında önceden yakalanmış bazı tutsakların şaibeli itiraflarına dayanmaktadır. Üstelik, daha önceki pek çok olumsuz örneklerle de kanıtlandığı gibi; böylesi itirafların işkence veya baskı altında yapılmış olma ihtimali çok yüksektir.Ayrıca, Hırvatistan'da son bir iki yılda sınırdışı edilmek üzere temelsizce tutuklanan ve sonra serbest bırakılan 3-4 örnekte de olduğu gibi; Kemal Kara, Almanya'da eriştiği yerleşim hakları gözardı edilerek ve uluslararası masumiyet ilkesine rağmen özgürlüğünden alıkonulmaktadır.Kemal Kara, kendisine yapılan bu haksızlığı, Pula cezeevindeki tutsaklık koşullarını ve kötü muameleyi protesto etmek amacıyla 30 Eylül pazartesi gününden beri süresiz açlık grevine başlamıştır. Cenevre Mülteci Hakları Sözleşmesi'nin 33. Maddesi, 1. paragrafı'nda da açıkça belirtildiği üzere; Kemal Kara gibi politik mültecilerin iade eilmesine karşı gelen meşru haklar ve uluslararası yasal düzenlemeler vardır.Sığınmacı ve mültecilerin özlük/özgürlük haklarını düzenleyen bu anlaşma, kısa bir süre önce AB üyesi olan Hırvatistan'ı da pekala bağlamaktadır.Ne var ki; Cenevre Mülteci Hakları Sözleşmesi'ne rağmen, Kemal Kara örneğinde olduğu gibi;bir çok AB ülkesinde bazı idare, yargı ve güvenlik kurumları, 'interpol kararları, ikitaraflı sözleşmeler veya iç hukuk' gibi gerekçelere dayanarak, kazanılmış uluslararası mülteci haklarını fiilen çiğnemekte ve özellikle ilerici-devrimci politik mültecilere ve sürgünlere karşı sınırdışı tehditlerini sürekli canlı tutmaktalar. Son birkaç yılda 20'ye yakın politik mülteci ilerici demokratik kitle örgütlerinin ve duyarlı kamuoyunun ortak çalışmaları sonucu sınırdışı iadelerinden kurtarılabilmiştir.Sığınma, iltica ve yerleşim hakkına erişmiş politik mülteciler, kazanılmış uluslararası haklara rağmen bir çok AB ülkesinde ciddi bir fiili sınırdışı tehdidi altındalar.Bu adaletsizliğe karşı mücadele etmek meşrudur ve haklıdır.Bu mücadele; temel hak ve özgürlükleri, insan onurunu koruma/geliştirme mücadelesidir. Hırvatistan Hükümeti, Adalet Bakanlığı ve yetkili Sınırdışı Mahkemeleri sözkonusu hakları gözardı ederse, uluslararası hukuk bir kez daha ihlal edilmiş olacaktır!Ayrıca,Türkiye'yenin İnterpol üzerinden tutuklanmasını ve teslim edilmesini istediği ve toplam sayıları 500'e yaklaşan insanlar arasından daha önce aynı istemle tutuklananlar hakkında isnat edilen şaibeli iddiaların, bu kişilerin iade edilmesine asla yetmediği çeşitli Avrupa ülkelerindeki onlarca mahkeme kararıyla da defalarca tescil edilmiştir. Dolayısıyla, Hırvatistan Hükümeti, adalet ve güvenlik kurumları Kürt kökenli ilerici bir politik mülteciyi daha Türkiye'ye teslim etme hesapları yapmaktan vazgeçmelidir. Uluslararası ilerici kamuoyunu politik mültecilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için Kemal Kara şahsında hızlıca harekete geçemeye ve onu özgürleştirme kampanyasına aktif destek vermeye çağırıyoruz. Almanya Hükümetini ve Dışişleri Bakanlığı'nı yıllardır yerleşim hakkı tanıdığı ve 2010 yılında iade edilmesini bizzat redettiği bir mülteciye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve Kemal Kara'nın Köln'e, yaşadığı şehre ve ailesinin yanına yeniden dönebilmesinin imkanlarını sağlamaya çağırıyoruz. Almanya ve Avrupa'daki duyarlı kamuoyunu, ilerici örgütleri ve bireyleri, Kemal Kara'nın Türkiye'ye iadesinin durdurulması ve özgürlüğüne yeniden kavuşabilmesi için; bu çağrıyı imzalamaya ve ortak kampanyamızı güçlendirmeye, Alman ve Hırvat kurumlar nezdinde politik baskı oluşturmaya ve davet ediyoruz. • Kemal Kara'ya Özgürlük! • Sınırdışı işkencedir, sınırdışı ölümdür! • Göçmen, sürgün, sığınmacı ve mülteci hakları da insan hakkıdır Bu çağrıyı ilk imzalayan kurumlar: o TÜDAY (Türkiye-Almanya İnsan Hakları Deneği) o ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) o WEM-DA (Vernicke-Korsakoflu ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Girişimi-Avrupa) o UPOTUDAK (Uluslararası Politik Tusaklarla Dayanışma Komitesi) o ASP (Avrupa Sürgünler Platformu) o ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) o AvEG-KON (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu) o ROTE HILFE Verschiedene fortschrittliche türkische Migrantenorganisationen, Menschenrechtsvereine und die Rote Hilfe haben einen Solidaritätsaufruf für Kemal Kara veröffentlicht, der sich seit August in kroatischer Haft und mittlerweile im Hungerstreik befindet. Wir veröffentlichen hier Auszüge: "Seit dem 31. August befindet sich der in Köln ansässige Kemal Kara, Mitglied des Menschenrechtsvereins Türkei/Deutschland e.V. (TÜDAY), in Pula/Kroatien in der Haftanstalt. Kemal Kara ist seit 1999 anerkannter politischer Flüchtling und hat in Deutschland seinen dauerhaften Sitz (Niederlassungserlaubnis). Aufgrund einer ihm nicht bekannten Interpol Rednotice wurde Kemal Kara während seiner Kroatien Urlaubsreise von den kroatischen Behörden festgenommen und in einem kroatischen Gefängnis nach Pula gebracht. ... Die Türkei hat im Fall Kemal Kara zwischenzeitlich bei den kroatischen Behörden einen Auslieferungsantrag gestellt. Doch dem Auslieferungsantrag der Türkei darf nicht entsprochen werden, da gemäß dem § 33 Abs. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte politische Flüchtlinge nicht an das antragsgestellte Land ausgeliefert werden dürfen. ... Auch ist die ohnehin unzumutbare Länge und Dauer eines solchen Verfahren für die Inhaftierten nicht tragbar, da sich Kemal Kara nun auch in einem Hungerstreik befindet, so dass eine sofortige Freilassung von Kemal Kara unabdingbar ist. Wir rufen alle Organisationen, Institutionen, Menschenrechtsvereine sowie Einzelpersonen dazu auf sich mit Kemal Kara zu solidarisieren und gegen die unrechtmäßige Festnahme ihren Protest zum Ausdruck zu bringen."

Keine Kommentare:

Kommentar posten